کامپوزیت آکسفورد سرام P (خلفی) – Oxfod Ceram P Light Cure Condensable Composite

کامپوزیت سرام P (خلفی) آکسفورد

۴ گرمی

در شیدهای A3.5 – A3 – A2

توضیحات

  • کامپوزیت آکسفورد سرام P خلفی
  • ترمیم های مقاوم دربرابر فشار به ویژه در نواحی خلفی و نقاط تماس
  • فیلر بسیار بالا و مقاوم در برابر سایش
  • کاهش تنش ناشی از Shrinkage
  • متخصص ترمیم های خلفی
  • برند آکسفورد – Oxford
  • تولید کمپانی آکسفورد ساینتیفیک – Oxford Scientific
  • کشور آلمان
  • سایر کامپوزیت ها را در دندان مارت مشاهده نمائید.
  • سایر مواد ترمیمی را در دندان مارت مشاهده نمائید.