کامپوزیت فلو (مایع) مستردنت – Master Dent Flow Composite

875,000 تومان

کامپوزیت فلو (مایع)، ۲ سرنگ ۲ گرمی رنگهای A1 – A2 – A3 – A3.5 – B1 – B2- Opaque – Gingival

توضیحات

 • ۲ عدد سرنگ ۲ گرم
 • موارد استفاده:
 • پرکردن حفرات سطحی ریشه
 • ترمیم مستقیم پوسیدگی های کم عمق Class V طوق دندان، پوسیدگی کانال، یا تخریب های وج
 • ترمیم دندان های قدامی (Class III, Class V)
 • ترمیم تغییر رنگهای شدید
 • افزوده شدن به ونیر های پرسلن و آکریلیک و رستوریشن های کامپوزیتی
 • سمان کردن ونیرها
 • حاوی: مخلوط رزین Aliphatic دی متاکریلات
 • برند مستردنت – Master Dent
 • کمپانی دنتونیکس – Dentonics
 • ساخت آمریکا
 • سایر کامپوزیت ها را در دندان مارت مشاهده نمائید.
 • سایر مواد ترمیمی را در دندان مارت مشاهده نمائید.