پودر کلسیم هیدروکساید – Calcium Hydroxide Powder

75,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید، ۲۵ گرم

توضیحات

(Extra fine and Pure Powder (USP Grade

پودر بسیار ریز و خالص (گرید دارویی)

  • جهت استفاده تخصصی در دندانپزشکی
  • جهت ضدعفونی کردن ریشه دندان
  • مناسب جهت پانسمان انتهال کانال
  • مناسب به عنوان پوشش پالپ و زیر لایه در زیر پر کردگی
  • درمان غیر مستقیم پالپ (همراه با سیمان زینک اکساید – اوژنول تقویت شده)
  • هر جعبه حاوی یک بسته ۲۵ گرمی می باشد.
  • سایر پرکننده و روان کننده های کانال را در دندان مارت مشاهده نمائید.
  • سایر مواد اندو را در دندان مارت مشاهده نمائید.