پودر کلسیم هیدروکساید – Calcium Hydroxide Powder

25,000 تومان

پودر کلسیم هیدروکساید، ۲۵ گرم

توضیحات

  • ۲۵ گرم
  • مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی
  • پالپ کپینگ مستقیم و غیر مستقیم
  • ایده آل برای استفاده از آن به عنوان پرکننده موقت کانال ریشه
  • دارای ویژگی ضد باکتریایی