مروا پرپ – Morva Prep

188,000 تومان

آر سی پرپ ژل نرم کننده و ضدعفونی کننده کانال – ۱۰ گرم (۲ سرنگ ۵ میل)

توضیحات

EDTA Cream for Root Canals Cleaning and Preparation For Chemo-Mechanical Preparation of Root Canals

کرم ادتا جهت آماده سازی و پاکسازی شیمیایی – مکانیکی کانال ریشه دندان

  • حاوی EDTA 15% و اوره پروکساید ۱۰%
  • سهولت عمل فایلینگ
  • برداشتن لایه اسمیر داخل کانال و حذف یونهای کلسیم از دیواره و پالپ
  • محصولی ایده آل برای تمیز و آماده کردن کانال برای استفاده از فایل ها و ریمرها
  • مناسب حتی برای کانال های باریک در دندان های خلفی
  • خارج کردن مواد غیر آلی توسط کی لیت کردن
  • نرمکردن و شکل دادن به دیواره کانال دنتین و باز کردن توبولهای دنتینال
  • پاکسازی پالپ با آزاد کردن حبابهای اکسیژن توسط وره پروکساید در صورت استفاده همزمان با هیپوکلریت سدیم