کیت دیسک پرداخت مرکزدار تور وی ام – Polishing Discs. Universl Kit TorVM

Polishing Disk kit

445,000 تومان

Polishing Disk Kit

کیت دیسک پرداخت مرکزدار، چهار رنگ و هشت سایز + ماندرل، ۸۰ عددی

توضیحات

  • کیت دیسک پرداخت کامپوزیت، مرکز دار (طرح ۳M)
  • جهت پرداخت نواحی اینترپروگزیمال
  • ۸۰ عدد دیسک در چهار رنگ + ۱ ماندرال