کیت دیسک پرداخت مرکزدار تور وی ام – Polishing Discs. Universl Kit TorVM

Polishing Disk kit

850,000 تومان

Polishing Disk Kit

کیت دیسک پرداخت مرکزدار، چهار رنگ و هشت سایز + ماندرل، ۸۰ عددی

توضیحات

  • کیت دیسک پرداخت کامپوزیت، مرکز دار (طرح ۳M)
  • جهت پرداخت نواحی اینترپروگزیمال
  • ۸۰ عدد دیسک در چهار رنگ + ۱ ماندرال
  • ساخت کمپانی تور وی ام -TorVM – کشور روسیه
  • سایر ابزار پرداخت و پولیش را در دندان مارت مشاهده نمائید.
  • سایر دیسک پولیش ها را در دندان مارت مشاهده نمائید.