کیت دیسک پرداخت بدون مرکز تور وی ام – Stem Polishing Discs TorVM

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

کیت دیسک پرداخت بدون مرکز، چهار رنگ + ماندرل، ۴۰ عدد

توضیحات

  • کیت دیسک پرداخت کامپوزیت بدون مرکز
  • جهت پرداخت سطوح
  • ۴۰ عدد دیسک در چهاررنگ + ماندرل