کیت اتوماتریس تور وی ام – Mateal Auto-Matrices TorVM

650,000 تومان

اتوماتریس (مولار یا پری مولار)، چهار سایز

۱۶ عدد

توضیحات

Metal Contoured Auto Matrices