کامپوزیت سلف کیور مستر دنت – Master Dent Self Cure Composite

کامپوزیت سلف کیور ۲۸ گرم، اسید اچ، باند بیس و کاتالیست

Chemical Cure Composite

توضیحات