کامپوزیت دوآل کیور کوربیلد آپ آکسفورد – Oxford Flo CORE – Dual Cure Core Build-Up

 • کامپوزیت دوال کیور کوربیلد آپ و سمان پست آکسفورد OXFORD FLO CORE
 • Oxford Dual Cure Core Build-Up and Post Cementing Composite
 • سرنگ ۹ گرمی
 • رنگ A2

توضیحات

 • حاوی سرنگ دوقلو ۹ گرم و ۵ عدد میکسینگ تیپ و ۵ عدد اندو تیپ
 • کامپوزیت دوآل کیور کوربیلد آپ و سمان پست
 • نسل جدید کوربیلد آپ رزینی دوال کیور
 • رفتار Thixotropic
 • به صورت سرنگ دوقلو جهت تسهیل در قراردادن آسان روی دندان یا داخل کانال ریشه هنگام استفاده به عنوان سیمان پست
 • خواص فیزیکی قابل اعتماد
 • فلوی مناسب جهت سیمان نمودن پست و عدم ریزش جهت بازسازی عاج
 • برند آکسفورد – Oxford
 • تولید کمپانی آکسفورد ساینتیفیک – Oxford Scientific
 • کشور آلمان
 • سایر کامپوزیت ها را در دندان مارت مشاهده نمائید.
 • سایر مواد ترمیمی را در دندان مارت مشاهده نمائید.