ژل انعقاد خون مروابن – Alum Stop Morvabon

110,000 تومان

ژل انعقاد خون (خون بند)، کلریدآلومینیم ۲۵%، فاقد رنگ، سرنگ ۴٫۲ گرم

توضیحات

  • ژل شفاف و بیرنگ آومینیوم کلراید ۲۵%
  • جهت بند آوردن خونریزی لثه در ترمیم های کلاس ll و V و نیز قالبگیری و چسباندن رستورشین های سرامیکی
  • کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه
  • بضورت ژل و با قوام مناسب و قابل کنترل در محیط دندان
  • شستشوی آسان بدون بر جای گذاشتن باقیمانده رنگ
  • سرنگ ۳ ml
  • Hemostatic Agent
  • Aluminum Chloride 25%
  • سایر مواد هموستاتیک را در دندان مارت مشاهده نمائید.
  • سایر مواد عمومی دندانپزشکی را در دندان مارت مشاهده نمائید.