نوار پرداخت کامپوزیت تور وی ام – Strips. Universal Kit TorVM

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

استریپ بین دندانی، نوار پرداخت کامپوزیت ۴ رنگ، ۷۵ عدد

توضیحات

  • کیت نوار پرداخت کامپوزیت (بین دندانی)
  • ۷۵ عدد نوار استریپ در ۴ رنگ