نوار پرداخت کامپوزیت تور وی ام – Strips. Universal Kit TorVM

120,000 تومان

استریپ بین دندانی، نوار پرداخت کامپوزیت ۴ رنگ، ۷۵ عدد

توضیحات