نوار پرداخت کامپوزیت تور وی ام – TorVM Polishing Strip

45,000 تومان

Polishing Strip

نوار پرداخت کامپوزیت (بین دندانی)

توضیحات