نوار ماتریس تور وی ام – Striproll TorVM

82,000 تومان

نوار ماتریس فلزی رولی، عرض ۶ و ۷ میلی متر، ۳ متر

توضیحات

Transparent Striproll