نرم کننده کانال مستردنت – Master Dent RC Lube

65%675,000 تومان 234,500 تومان

نرم کننده کانال RC LUBE، (مشابه RC PREP)

تمیز، تعریض و ضدعفونی کننده کانال، ۲۴ گرم

تاریخ انقضاء: ۲۰۲۱/۰۸

توضیحات