محلول کلر هگزیدین گلوکونات – Morva-sept Solution

90,000 تومان

محلول مروا سپت ۲% – کلرهگزیدین ۲۲۰ میلی لیتر

توضیحات

محلول مروا-سپت ۲%

کلر هگزیدین گلوکونات ۲%

جهت شستشو و ضد عفونی کردن کانال ریشه در درمان اندو

۲۲۰ میلی لیتر  و یک لیتر

  • آماده سازی کانال ریشه
  • شست و شوی روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
  • استفاده در موارد عفونت آنتروکوک فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس
  • التهاب های غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه
  • آسان کردن استفاده از ابزار های دندانپزشکی بوسیله روان سازی روت کانال
  • فعالیت ضد باکتری موثر و طولانی مدت
  • افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
  • نداشتن اثر سمی روی بافت پری آپیکال
  • تداوم اثربخشی ضدمیکروبی در کانال حداقل تا ۷۲ ساعت و حداکثر تا ۲ هفته
  • کلرهگزیدین توسط بارهای مثبت خود جذب دنتین شده و نقش موثری در حذف کولونی ها و بایوفیلم ها دارد و این اثربخشی تا چندین روز طی دوره درمان باعث باکتری کشی دنتین می شود.

بسته بندی های موجود: بطری ۲۲۰ میلی لیتری  و یک لیتر