سمان MTA مستردنت – Master Dent MTA Cement

950,000 تومان

سمان MTA

حاوی ۱ گرم پودر + ۴ میلی لیتر ژل + ۵ ویال آب

توضیحات

 • جهت درمان ریشه و پالپ زنده

دستورالعمل استفاده:

موارد استفاده:

سمان MTA مستردنت حاوی یک پودر معدنی بسیار ریز میباشد که با استفاده از مایعات یا ژل های بر پایه آب، سخت میگردد.

این محصول در فرآیندهایی به کار می رود که مستلزم تماس مستقیم هستند با:

 • بافت پالپ زنده:
 • پوشش پالپ
 • پوشش حفره
 • پالپوتومی
 • بافت های اطراف ریشه:
 • اپکسیفیکاسیون دندان های شیری
 • فایلینگ انتهای ریشه
 • تحلیل ریشه های خارجی و داخلی
 • ترمیم شکاف
 • انسداد/پالپکتومی و آب بندی

موارد منع استفاده:

 • حساسیت بیش از اندازه به محلول های بسیار قلیایی