دیسک پرداخت کامپوزیت تور وی ام – Finishing & Polishing Kit TorVM

480,000 تومان

۴۸ عدد دیسک پرداخت کامپوزیت + ۷۵ نوارپرداخت کامپوزیت + ماندرل پیچی

توضیحات

  • کیت دیسک (سطوح) و نوار پرداخت
  • ۴۸ عدد دیسک + ۷۵ عدد نوار استریپ + ۱ ماندرل