دیسک پرداخت کامپوزیت تور وی ام – Finishing & Polishing Kit TorVM

480,000 تومان

۴۸ عدد دیسک پرداخت کامپوزیت + ۷۵ نوارپرداخت کامپوزیت + ماندرل پیچی

توضیحات