دیسک پرداخت مرکزدار تور وی ام – Polisbhing Discs. Universal Kit TorVM

480,000 تومان

۴۸ عدد دیسک پرداخت مرکزدار + ۷۵ نوارپرداخت کامپوزیت + ماندرل فشاری

توضیحات

  • کیت دیسک (بین دندانی) و نوار پرداخت
  • ۴۸ عدد دیسک + ۷۵ عدد نوار استریپ + ۱ ماندرل