دیسک پرداخت مرکزدار تور وی ام – Polisbhing Discs. Universal Kit TorVM

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

۴۸ عدد دیسک پرداخت مرکزدار + ۷۵ نوارپرداخت کامپوزیت + ماندرل فشاری

توضیحات

  • کیت دیسک (بین دندانی) و نوار پرداخت
  • ۴۸ عدد دیسک + ۷۵ عدد نوار استریپ + ۱ ماندرل