دیسک پرداخت مرکزدار تک رنگ تور وی ام – Stem Discs Coarse / Medium / Fine / Superfine TorVM

195,000 تومان

دیسک پرداخت مرکزدار تک رنگ (آبی، سبز، زرد، سفید)، ۴۰ عدد

توضیحات

  • دیسک پرداخت کامپوزیت (بین دندانی)
  • ۴۰ عدد دیسک
  • آبی: زبر، سبز: متوسط، زرد: نرم، سفید: خیلی نرم