خمیر کلسیم هیدروکساید – Calcium Hydroxide Paste

110,000 تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید، برای پرکردن موقت کانال، سرنگ ۴٫۲ گرم

توضیحات

خمیر کلسیم هیدروکسید / Endo-Cal

  • خمیر آماده کلسیم هیدروکساید
  • پر کردن موقت کانال های عفونی
  • خاصیت ضد باکتری قوی و تحریک تشکیل بافت سخت در عاج ریشه و ترمیم استخوان فک اطراف ریشه
  • قابلیت استفاده همراه با گوتاپرکا و سیلرهای معمول در اندو
  • ماندگاری: ۷ تا ۱۰ روز
  • سرنگ ۳ ml
  • Calcium Hydroxide Paste
  • With Barium Sulfate
  • سایر پرکننده و روان کننده های کانال را در دندان مارت مشاهده نمائید.
  • سایر مواد اندو را در دندان مارت مشاهده نمائید.