خمیر پولیش الماسه کامپوزیت مستردنت – Master Dent Diamond Polishing Paste

950,000 تومان

خمیر پولیش الماسه کامپوزیت، پرسلن، آمالگام، کستینگ، دارای ریزدانه های الماسه، ۳گرم

توضیحات