جرمگیر داخل یونیتی وودپکر – Woodpecker UDS-N2 Built-In Ultrasonic Scaler

3,980,000 تومان

جرمگیر داخل یونیتی، همراه ۵ قلم جرمگیری و هندپیس قابل اتوکلاو

توضیحات

  • هندپیس ساده
  • هندپیس قابل اتوکلاو