اوژنول – Eugenol

110,000 تومان

اژنول – UPS Grade – سی میلی لیتر (۱۸ میل)

توضیحات

(Pure (USP Grade

(گرید دارویی)

  • روغن ضدعفونی کننده، ضد درد و التیام بخش
  • درمان پالپ های باز
  • انسداد موقت ریشه دندان در قسمتی از پالپ که رو باز است (بستن پالپ)
  • ضدعفونی کننده ریشه دندان
  • درمان خشکی حفره که ممکن است بعد از استخراج ایجاد شود
  • هر جعبه حاوی یک ظرف ۲۰ میلی لیتری است.
  • سایر مواد عمومی اندو را در دندان مارت مشاهده نمائید.
  • سایر مواد اندو را در دندان مارت مشاهده نمائید.